הדגמת הפונקציות - פרויקט גמר - איתמר פוגל - חלק ב'