יונתן גרון

ניסיוני, תיעודי
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

A-22103

סרט דוקו בשילוב וידאו ארט, המתאר חקירה ופענוח של המסע שעברה סבתי כאשר החליטה להקדיש את חייה למחול, באמצעות מעשי יצירה ושחזור, וצריבתו בזיכרון האישי והקולקטיבי. הסרט מתמקד בשלושה סיפורים אותם הוא מגולל בשלושה מישורים.

יונתן גרוןיונתן גרוןיונתן גרוןיונתן גרון