אירה אלשנסקי

סטופ מויישן
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

Warm Snow

טכניקת סטופ מושן מחימר בשילוב עם "ready made"

Warm Snow Trailer