אביב כהן

סטופ מויישן
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

בלתי מספיק

טכניקה: סטופ-מושן בשילוב אנימציה קלאסית
חומרים: פלסטלינה ומדיה דיגיטלית