טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

לפרושׂ, למתוח, להחליק

אוסף השקופיות של סבי אפשר לי להתחקות אחר הכוריאוגרפיה של הדימוי ברבות השנים. באמצעות תצלומי האישיים והמשפחתיים, אני מבקשת לזהות תכונות של מדיום המחול, הדינמי בחלל, בתוך התצלום הדו-ממדי והדומם. הדימויים כמו מבטאים פעימה ונשימה, תנועה של גוף. מתוך מחשבה זו, אני רואה בתצלומים ביטוי להוויה סובייקטיבית של גוף אורגני והיסטורי ולמעשה אנלוגיה להתכלות הגוף האנושי ולהתבלותו. זהו גוף שהוא גם אנטי גוף. נוכחות פיסית ונוכחות מהדהדת בו זמנית.