יעל בר כהן

טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

סוגנות

התערוכה עוסקת באופן הקונטינגנטי שבו חיה מסוימת הופכת לאובייקט אכיל ואילו אחרת להופכת לסובייקט אהוב. למעשה, תהליך היתרבות הוא זה שמעניק את זכות הקיום לאותם פריטים, כאשר מבחינה אונטולוגית, אין הבדל בין חיות מחמד לחיות מאכל או לחיות מעבדה. להפרדה מושגית זו אופני הצדקה תרבותיים והיסטוריים מגוונים, שהינם חסרי בסיס לוגי ומשוללי היגיון פנימי. באמצעות דיוקנאות של פעילים למען זכויות בעלי חיים, אני מעוניינת לבחון את ההפרדה המקובלת תחת זכוכית מגדלת ביקורתית.