טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

עבודת סף

העבודה עוסקת במצבי ביניים, מצבי גבול, מצבים הנותנים סימנים ורמזים למה שהיה ומותירים ומעלים תהיות לגבי מה שיהיה: קונסטרוקציות נבנות ומתפרקות אשר מכילות או מבטלות תרבות ומשמעות; מעטפת המבקשת להכיל זמני עבר ועתיד, כזו שמכניסה אותנו החוצה ומרחיקה אותנו עוד ועוד מהיש; רגעים ארעיים על רצף של תהליך; מקומות שקיומם מוטל בספק לכאורה ומושפעים ממאבקים על כוח, ממון ושליטה.