אלונה הירש

טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

הרצון ללכוד את האין, את הדבר שאינו נראה אבל אנו יודעים על קיומו

גוף האדם כחומר הקרוב ביותר אלינו, ולמעשה חלק בלתי נפרד מאתנו, מהווה בעבודתי מושא למחקר. באמצעות הגוף ובחינתו באמצעים שונים אני יוצרת דימויים שעוברים תמורות בזמן עד לשלב ההדפסה.

קונקרטיזציה של דבר מה שאינו קונקרטי, כמו נשימה, ומתיחת הגבול בין המקור הראשוני, החומר – הגוף, לבין הדימוי המודפס. לעתים הסורק מחליף את המצלמה בתפיסת הרגע וביצירת קומפוזיציה, ולעתים כמו בחדר חושך, האור הופך את האין לאינפורמציה של יש.