ניר עמיר

אקולוגי, סביבתי
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

מוקש אקולוגי

פרוייקט מחקרי מתגלגל על אודות הנושא של מוקש אקולוגי.

 

מנחה: חיים פרנס

ניר עמיר מוקש אקולוגי