אופיר הללי

מוצרים לבית, מחקר חומרי, מתכת
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

In with the Old – a Look into Vitreous Enamel

עם התקדמות הטכנולוגיה והתפשטותה בכל אורחות חיינו, אנו נוטים לשכוח או לשים בצד דברים אשר בעבר הלא כל כך רחוק מילאו תפקיד משמעותי בהוויית חיינו ובתעשייה.
בפרוייקט ביקשתי לבחון מחדש את מקומו של האמייל התעשייתי, כחומר הנתפס כנוסטלגי ומגביל, אך מרגש ומרתק בו זמנית.

דרך תהליך מחקר וניסוי הגעתי לכמה פרקטיקות עבודה שאינן חלק טבעי מעולמו של האמייל התעשייתי: חלקן נולדו מתוך סקרנות וחלקן הושאלו מעולמות של חומרים אחרים.
בחרתי להתמקד באובייקטים מכילים, אשר בעבר היו רוב רובו של עולם האמייל התעשייתי, ולהציג דרכם את תהליכי העבודה והמחקר שלי.
הפרוייקט מבקש להציג חשיבה חדשה על חומר ישן וליצור לאמייל דימוי חדש ונחשק.

 

מנחה: חיים פרנס