טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

?Who run the world

ניסיון נואש להבין מי שולט בעולם. באיזה אופן בכלל אפשר לשלוט. על בנים ועל בנות. על אלוהות אחת ואלוהיות רבות.
 

who run the world?