טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

ינשופים

הפעולות שלי מנכיחות תודעה של גוף, מתוך תנועה שמביאה לתנועה בעולם.  

אני חושבת על אסתטיקה כצורה של הכרה המושגת באמצעות החושים, כאל התנסות חושית של תפיסה.

עיסוק בגבול, בקו ההפרדה בין זמן ערות וזמן שינה בין מצב דולק למצב כבוי, בין דבר יומיומי לדבר נשגב, בין פני שטח לתוך.

 

טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

ינשופים 2

 

פעולת הצילום בוידאו המאפשרת לי את תיחום המבט. היא מאפשרת לשים תנועה וזמן בתוך מסגרת

הפעולות שלי מנכיחות תודעה של גוף, מתוך תנועה שמביאה לתנועה בעולם.  

אני חושבת על אסתטיקה כצורה של הכרה המושגת באמצעות החושים, כאל התנסות חושית של תפיסה.

עיסוק בגבול, בקו ההפרדה בין זמן ערות וזמן שינה בין מצב דולק למצב כבוי, בין דבר יומיומי לדבר נשגב, בין פני שטח לתוך.

looking

טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

ינשופים 3

 

פעולת הצילום בוידאו המאפשרת לי את תיחום המבט. היא מאפשרת לשים תנועה וזמן בתוך מסגרת

הפעולות שלי מנכיחות תודעה של גוף, מתוך תנועה שמביאה לתנועה בעולם.  

אני חושבת על אסתטיקה כצורה של הכרה המושגת באמצעות החושים, כאל התנסות חושית של תפיסה.

עיסוק בגבול, בקו ההפרדה בין זמן ערות וזמן שינה בין מצב דולק למצב כבוי, בין דבר יומיומי לדבר נשגב, בין פני שטח לתוך.

PO 01