טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

Interior Constellations

הסדרה "Interior Constellations" מורכבת מצילומי קומפוזיציות אנכיות של הצבות פיסוליות ארעיות בסטודיו. מערכים אלו נבנו מחומרים כמו קרטון, קלקר, סלילים תעשייתיים מעץ, פלסטיק ומתכת, חפצים ביתיים ואישיים, פסלי קונסטרוקציה וקולאז', לצד שימוש באמצעי תאורה שונים. בסדרה זו שאפתי ללכוד, לזקק ולהקפיא באמצעות המדיום והפריים הצילומי, רגעי סטודיו (עכשווים והיסטוריים) "מכריעים" – שנבנו בחלקם ברוח סביבות סטודיו של אמנים מראשית המאה הקודמת. אותם אמנים טשטשו ואתגרו קטגוריות וחלוקות אסתטיות מקובלות ואת ההפרדה החותכת בין חיים ואמנות, כשבין השאר, לאור התפתחות הטכנולוגיה והצילום החלו לנסות ולהביע את מה שנסתר מן העין. בעבודותיי ביקשתי לנהל דיאלוג מחודש עם רגע היסטורי זה, בניסיון לייצר תנועה וזיקה פנימית גלוייה וסמוייה בין אובייקטים ולהנכיח חללים, צללים ומימדים שונים בתוך מערכים הרמטיים ואמביוולנטיים.