טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

פרויקט גמר

ציורי שמן על בד או דיקט, תיאור של סיטואציות חברתיות המוניות אל מול חווית הנפרדות של האדם הבודד.