טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

ללא כותרת

עבודה צומחת הינה עבודה הקושרת את המתח האימננטי בין תרבות וחדלונה, בין טבע וכיבושו, בין שליטה ואובדנה.

העבודה מותחת קו היסטורי בין המקום הספציפי טרום המהפכה החקלאית דרך המאורעות הפוליטיים שעיצבו את הנוף באלפי השנים מאז. בין תרבות הגינון האירופית מזמן לואי ה 14 וגני וורסאי ועד לאסתטיקה גיאומטרית מינימליסטית כמושא לפנטזיה הבורגנית של ימינו.