טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

מלח - מים

הפרויקט עוסק במטמורפוזה של אובייקטים ובמערכת היחסים שביניהם תוך השתנותם.                            

האם ניתן לחשוב על חוויה חולפת כפסל?

מהו ערכו של אובייקט הנמצא בתהליך של הרס?

שימוש במלח ומים כחומרי גלם, כהנחת יסוד.

חומרים פשוטים וזמינים הלקוחים מתוך חיי היומיום.

יצירת "התרחשות" שנקודות ההתחלה והסוף שלה מוגדרות לפי משך התערוכה.

אני זקוקה לזמן כדי לבנות.               אני משתמשת בזמן כדי להמיס.
 

חומרים וטכניקה: מלח, מים, צבע, צינורות סיליקון, דבק
 

* העבודה נעשתה בחסות מלח הארץ

מלח - מיםמלח - מים מלח - מים