טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

"פָּרַפְרָזָה"

נקודת המוצא לעבודה היו אתרים ארכאולוגיים במרחב שבין הטבע למרחב העירוני שאנחנו חיים בו.

מה שמשך אותי באתרים הייתה תחושת המסתורין ומיקומם בסביבה העירונית.

במהלך העבודה נבנו עשרה אובייקטים בצורה הקדומה של גלי אבנים, רגמים, שבנייתם נעשתה בטכניקה של בניית גְוִיל. המבנים נבנו לאורך ציר התקדמות שמהווה את הדרך משכונת בית הכרם לאקדמיה 'בצלאל', הדרך שאותה אני מבצע יום יום.

במהלך העבודה צפו ועלו שאלות בנושא 'מאבק'; הן מאבק פנימי שהתבטא באש המובערת ברגמים, והן מאבק חיצוני, מאבק בין טבע לציוויליזציה, כשהוצבו בטבע אל מול נוף עירוני.

כל האלמנטים ואקט הבערת האש תועדו בצילומים בסביבה הטבעית שלהם.

חומרים וטכניקה: אבנים, בניית גויל

"פָּרַפְרָזָה""פָּרַפְרָזָה" "פָּרַפְרָזָה"