ניפוח זכוכית, טכניקות מעורבות, וידיאו
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

Speakless

"עתה ידעתי מה היה אותו זר, יכולתי להרגיש אותו בקרבי, כל רגע אילו רציתי; אך להעלות בדמיוני את דמותו, לראותה לנגד עיני, זאת לא יכולתי וגם לא אוכל לעולם. דומה הוא לנגטיב, לדמות חלולה בלתי נראית, שאת קוויה לא אוכל לתפוס לעולם, ושאם ברצוני להטביע אותה ואת הבעתה בתוככי ה'אני' שלי, עלי להיכנס לתוכה."

גוסטב מיירינק / הגולם

חומרים וטכניקה: ניפוח זכוכית,וידיאו, טכניקה מעורבת

Speakless Speakless