עבודה במבער, טכניקות מעורבות, חיתוך לייזר, אובניים, בנייה ידנית, שריפות אלטרנטיביות, כלי חרס, פורצלן
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

רשמים של ריח

"שלושה משיבין דעתו של אדם, אלו הן: קול ומראה וריח" 
 ברכות נז, ע"ב 
 
אדם במהלך חייו חווה רשמים דרך החושים שלו. הרשמים האלה מומרים לזיכרון בין אם במודע ובין 
אם לא.  
האובייקטים עוצבו  מתוך מקום אישי  הנוגע בחיים, בזיכרונות, בילדות  ובבית בו גדלתי. הסביבה 
והתרבות עליה גדלתי הכילה שפה חזותית עשירה ובפרויקט זה החלטתי להתחבר למקום שתמיד היה 
קיים אך לא היה נוכח בחיי כפי שרציתי להביאו עכשיו. את מכלול התחושות והמראות ניסיתי להמיר 
לשפה חזותית, לאובייקטים, לעולמות ויזואליים הנוצרים בתוכם עולם שלם וסיפורי, למרות היותם 
חוש בלתי ניתפס עם זאת בעלי נוכחות מוחשית.

חומרים וטכניקה: טכניקה מעורבת, עבודת אבניים, זכוכית, רדי מייד 
בין 80-100 אובייקטים  
גודל: החל מ- 2.5ס"מ- 11ס"מ  

רשמים של ריחרשמים של ריח