אולג מינגל

טכניקות מעורבות, יציקה, אקסטרודר, בנייה ידנית, שריפות אלטרנטיביות, אור
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

נצח безконечность

הדימויים שבהם אני משתמש הם תמונות מתוך ריקוד; בעיניי, כמו ביחסי אהבה, ריקוד הואהאמצעי לתקשורת טהורה, ללא מתווכים כמו מלל. ריקוד הוא הדרך לפרוץ את גבולות הגוףהפיזי של האדם. בריקוד מתגלות האיכויות שישנן באהבה בצורה הכנה ביותר.

יצרתי גופי תאורה שצורתם בוחנת את שפתו של הגוף הרוקד. ביקשת לסמן, באמצעות הקובמרחב, את הכריאוגרפיה של הצורה הסימבולית. כל אחד מגופי התאורה שונה מן האחר,כבוחן את התמה המרכזית באמצעות קומפוזיציה חד פעמיות, המתגבשת לכדי האובייקטהעיצובי.

חומרים וטכניקה: טכניקה מעורבת, אקסטרוזיה, עבודת יד, עישון, מערכת חשמל ותאורה stoneware

 

נצח безконечностьנצח безконечность