טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

משך דֹפן

ניסוח גבולות עירוניים וביתיים דרך אינטנסיביות משתנה. חקירה בשלושה קני מידה: עיר, בית משותף, יחידת מגורים.

מרחב העיר ומרחב הבית מכילים מרחבים 'אחרים'. מקומות שהזרות שלהם לסביבה מעניקה להם תוקף, מושג שג'ורג'יו אגמבן מגדיר כ-״State of Exception''. הנחת היסוד היא כי המקום האחר, הקבוע, יכול לנסח את זהות המרחב השלם דרך הבניית התפר, הגדרת הגבול כמרחב נטול נפח מוגדר.

הפרויקט מציע מערכת של תנועות ומבטים, בעיר ובבית, הבונה את הגבול. המערכת מייצרת אינטנסיביות עירונית על ידי הפגשה בין הקצר (הדומה) לארוך (האחר). הצטברות של מרחבים פתוחים וסגורים, אשר ניתן לחוות לאורכם או לעומקם.