שחר יששכר צייחי

אוטופיה ותאוריה, תשתית
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

מטרופלין ערי השפלה

הפרויקט נובע מזיהוי של רצועה טבעית קיימת, של שטחים חקלאיים פתוחים, אשר מחברת את ערי השפלה, ממודיעין במזרח ועד לחוף פלמחים במערב. רמלה ממוקמת במרכז הציר הגיאוגרפי, אך למרות מיקומה המיטבי, מבחינת קישור לנתיבי התחבורה הראשיים היא נותרה בדירוג סוציו-אקונומי נמוך.
על הרצועה, המתפרסת לאורך של כ-20 ק״מ, מוצעת מערכת תנועה פנימית ותשתיות ציבוריות שינגישו ויחברו בין הערים באופן שיאפשר את תיפקודם כיחידה אחת מאוזנת. ציר זה יהווה ליבה למרחב עירוני ובין עירוני חדש-ישן. ריתום מרכזי הערים לזרוע הבין עירונית, המבוסס על מערכת תנועה ״טבעתית״, צפוי להניף תהליך התחדשות באמצעות עיבוי ובנייה חדשה.
קיימת סדרת זרועות מקבילות, מקו החוף מזרחה, כאשר כל זרוע בעלת פוטנציאל לשמש כמטרופולין בפני עצמה. קשירת זורעות אלו על ידי פיתוח רצועת קו החוף תייצר פריסה ארצית חדשה ומנוף לפיתוח עתידי של הארץ, באופן שימנע את תהליך ריכוז הכוח והמשאבים סביב נקודה אחת.