רעות זהבי

שכנות, קהילה
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

An endless neighborhood

מצפה רמון מציעה אלטרנטיבה ייחודית לחיים העירוניים בישראל, שרובם מוכתבים על ידי מירוץ חיים המודרניים. ההתפתחות העתידית של מצפה רמון מחייבת בניית מגורים חדשים ביישוב. אולם, נשאלת השאלה מהי תצורת ההתיישבות הנכונה ליישוב ובאיזה אופן היא תתפרס במרחב.
בבסיס הפרויקט שלי עומדת הקהילה. לפי פאולו סולארי, על מנת שקהילה תוכל להתקיים כאורגניזם חי, התכנון חייב להתייחס לשלושה פרמטרים: מורכבות - יצירת פונקציות השזורות זו בזו, מזעור השימוש במשאבים ותפיסת הבניה כתהליך מתמשך.

במשך השנים, בהתאם לחלוקת הקרקעות, תכניות המתאר ונטיית שוק הנדל"ן, החלו לבנות רק מגורים צמודי קרקע – מסוג "בנה ביתך". בנייה זו היא בזבזנית, ואופיה אינו מעודד קהילתיות אלא מחזק את האינדיבידואליזם. בפרויקט תכננתי שכונת מגורים חדשה המציעה סביבת מגורים בה ציפוף הוא נכס חיוני, המצמצם ניצול "בזבזני" של משאבים ומעודד יצירת קשרים בין אנשים דרך הארכיטקטורה. השכונה מושתתת על בנייה מרקמית היוצרת מסגרת תכנון, אך בה בעת היא גמישה ומאפשרת מרחב תמרון כך שתתאים עצמה לצרכי הקהילה המשתנים.