טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

סוף עונת התפוזים

סוף עונת התפוזים
דרך בן צבי, תל אביב

האזור בו ממקום הפרויקט, בשטחי הספר/עזובה בצידי דרך בן צבי, הינו סמל למקומות בעלי היסטוריה עשירה אך בעלי הווה ועתיד עגומים. האזור שימש כמרכז כלכלי, חברתי, תרבותי ופוליטי בפלשתינה ובארץ ישראל, אך בעקבות שנים של הזנחה תכנונית מוניציפאלית בפועל הדרדר והפך למפגע ממשי.
אחת התופעות המרתקות באזור היא היווצרותם של שטחים ציבוריים נטושים ומוזנחים שלא תורמים לציבור ולעיר. למעשה, אלו שטחי הפקר. מתוך הבנה כי מובלעות אלו לא מסוגלות להתחבר זו אל זו לכדי תכנון אחיד, הפרויקט בוחן את אופציית הניתוק.
הפרויקט מציע דרך פעולה המבוססת על מנגנון של "אירועים אדריכליים" כמחוללים של מרחב. אירועים אלו יכוננו אתר המסוגל להתפתח ולהשתנות בשלביות זמנית ומבנית ושאינו מוכתב מלמעלה. אירועים העוסקים ומבטאים פרמטרים חדשים של צמיחה, תפישת מרחבית חדשה, המשנה ומערערת את ההיררכיות התכנוניות המקובלות.
התכנון המוצע משאיר 75% מהשטח פנוי ירוק וציבורי, ומאפשר בינוי רק על 25% מהשטח. זאת מבלי לאבד את ערכי הצפיפות הגבוהה, השמירה על המערכות האקולוגיות וצמצום התשתיות. התסריט האלטרנטיבי המוצע מאפשר בנייה ותכנון ללא תב"ע, ללא תכניות בינוי מנחות, יזמים, מכרזים או רה-פרצלציה.