רונן סרודי

שכנות, לא עיר
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

המצב הישראלי

המצב הישראלי

חוקי התכנון, צורת שיווק הקרקעות, מערכת הרגולציה והשאיפה למכנה משותף רחב גרמו למרחבים הישראלים במרכז הארץ להראות כמו שכונה אחת רצופה והומוגנית. המרחב ההומוגני, המתוכנן, המדויק, אינו מכיל אפשרות של שינוי. העדר הקונפליקט גורם להפנמה של הסטגנציה הזו, גם אל אפשרויות הדמיון והפעולה.

הפעולה, היא המעשה הפוליטי לפי ארנדט, אינה יכולה להתקיים במרחב פרטי פנימי אלא אך ורק במרחב ציבורי, ברשות הרבים. רשות הרבים בראשון לציון מערב, על אף שקיימת בהגדרתה בתב"ע (שצ"פ), אינה מתקיימת בפועל. הפעולה לא מתקיימת כלל בתודעה המערב-ראשונית.

הפרויקט "המצב הישראלי" מנסה ליצור בתוך שכונות מהסוג הזה את התנאים להיווצרותה של פעולה פוליטית. את המקומות בהם אפשר להיות ולחיות חיי מעש וגם חיי עיון, שמרחיבים את הדעת ואת ההוויה האנושית על ידי שיתופי פעולה, חיבורים אנושיים ומפגשים מקריים.

רונן סרודי
יוני 2014