רוני אהרון כהן

תפר, תשתית
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

מרכז מתפשט

הפרויקט יוצא מתוך הנחת היסוד כי החידוש הממנף של רמלה עובר דרך מרכז העיר שלה. מצב מרכז העיר היום מעיד כי עירוניות אינטנסיבית המאפיינת מרכז עיר אינה מורגשת לאורך זמן ומתרחשת רק בחלק קטן במזרח העיר. יחד עם זאת, עקב המבנה החברתי של רמלה ואופן התפתחותה במשך הזמן, נוצרו מוקדים עירוניים קטנים – מוקדי השכונות המפוזרות בעיר, ואלו, במקום לפעול כחלק מעמוד שדרה מתמשך בעיר, פועלים בצורה נקודתית לשכונה מסויימת.
השאלה המנחה הראשית לאורך הפרויקט היתה: "איך יראה מרכז העיר החדש ברמלה?". על בסיס ניתוח של המערך העירוני, בחן הפרויקט שלוש חלופות שונות; החלופה הראשונה מציעה לחזק את המרכז הלינארי הקיים של רמלה - רחוב הרצל. החלופה השניה מציעה פיזור מרכזים כתוצאה של ריבויי מרכזי השכונות בעיר, והחלופה השלישית מציעה מתווה רחוב ראשי פעיל חדש שתופר את העיר ממזרח למערב כמהלך שמחבר את השכונות חיבור מתמשך למרכז העיר. החלופה הנבחרת שילבה בין השלוש, הומחשה ונבחנה בשני מוקדים, האחד הוא הצומת הראשית יותר בעיר: מפגשי הרחובות ויצמן והרצל, המערב בתוכו את מבנה העירייה הקיים, והשני הוא פינה על רחוב שטיין, כאשר הדגש הוא על פיתוח מחבר בין ההמשכיות של התנועה בעיר לתוך השכונה.