טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

כאחד הדשאים כאחד האדם - גדות נחל אלכסנדר בקלנסווה

בעקבות הצפה שהתרחשה בנחל אלכסנדר בשנת 1958, הוזז תוואי הנחל באמצעים הנדסיים. התערבות בוטה זו אפיינה את רוח התקופה, שראתה בהכפפת הטבע לצורכי האדם הישג ראוי. שינוי המגמה שחל בשנות ה-90, פסח על קטע הנחל העובר ביישוב, וכך בזמן שהמשכו המערבי של הנחל שוקם ונהיה לנכס טבע ציבורי, הפך קטע הנחל העירוני לתעלת בטון, הנתפסת כיום כמפגע סביבתי.

התכנון משלב את תעלת הבטון במרקם העירוני של קלנסווה כשטח ציבורי פתוח החוצה מדרום לצפון ומתחבר לשטחים ירוקים פתוחים נרחבים מחוץ ליישוב. במקביל מאפשר זיקה מחודשת בין הנחל לגדותיו, שישובו לחיים בתוך החלקות הפרטיות, באמצעות מערכת שינויים מינוריים בקרקע וניהול מי גשם ליצירת סביבות לחות כמצע לגידול צמחיית גדות נחלים. השינויים ביישוב לא יחייבו ויתור על הבעלות הפרטית בקרקע, אך יציעו תשתית לעידוד שותפויות בין התושבים ולשימוש ציבורי בקרקע פרטית.

הנכחת גדות הנחל ביישוב יוצרת מרחבים מקומיים פשוטים, משתנים לפי עונות השנה, מתרחבים ומתכווצים; הפעולה האדריכלית מחזירה לתושבים את הזכות לטבע ולחיי פנאי מגוונים במרחב הציבורי הנתפסת כיום בעיני תושבי קלנסווה כמותרות.