עומרי יוסף חזקיה

תפר, תשתית
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

מגבול לתפר

"העיר הפועלת היא כמו קולאז',
אוסף של מרכיבים העומדים בפני עצמם,
אך עם זאת, מערכת אחת מורכבת ורב גונית".
מנואל סולה דה מורלס.

אדריכלות המאה ה-20,בהשפעת המהפכה התעשייתית הביאו לצמיחתן של ערים מכניות. באמצעות תכנון שימושי הקרקע, מבקש התכנון המודרני לקבוע מראש את המקום ואת סוג הפעולות אשר יתרחשו בו תוך שלילת האפשרות לפיתוח פעולות אחרות באותו האזור. גישה זו הפכה את המרחב העירוני להומוגני ומנותק, מרחב המתוכנן לכלי רכב במקום לבני אדם.
מכנית אשר צמחה בניתוק מוחלט רמלה העכשווית הינה דוגמא לעיר
ומרוצת השנים הפכה לעיר של גדרות וגבולות; מן העיר העתיקה,
בין שכונתיה, בין אתריה ההיסטורים ובין סוגי האוכלוסיות החיים בה.

הפרוייקט מתמקד בשדרות הרצל, השדרה הראשית בעיר.
המטרה להפכו לדופן עירונית חזקה ההמסוגלת לתפור את חלקי העיר השונים ולשמש כעמוד שידרה ובכך לגרום
לעיר לפעול מחדש.