עודד וידר

שכנות, תשתית
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

המרחב הציבורי תחילה

המרחב הציבורי תחילה

הפרויקט מציע תפיסת התחדשות עירונית כתהליך המבוסס על העדפת בינוי המרחב הציבורי: השבחת שטחי הציבור על ידי תוספת שימושים, הדגשת הקשר בין השכונה לעיר, חיזוק הרחוב העירוני ועיבוי מגורים.

מתוך אתר משרד הבינוי והשיכון:
"המטרה העיקרית של פרויקט ההתחדשות העירונית היא תוספת בניה באזורים מבונים. תוספת בניה זו חשובה לאור המחסור במשאב הקרקע בישראל. כמו כן יש בכך תרומה גם להחייאת המרקם הבנוי, להכנסת שימושי קרקע חדשים, למניעת הזדקנות האוכלוסיה, לניצול יעיל יותר של תשתיות ומוסדות ציבור מתרוקנים ולשמירה על שטחים פתוחים."

בשנות החמישים והשישים אוכלוסייה בת 600 אלף נפש קלטה כ-3 מיליון עולים חדשים. בתוך פרק זמן קצר תוכננו ונבנו פתרונות דיור הולמים לעולים. התבוננות מפוכחת בשכונות השיכונים כיום מגלה את המחיר להישג מרשים זה: הן באיכות הבניה והחומרים, הן בהומוגניות האוכלוסיה המזדקנת והן בחוסר המגוון הבנוי.

בשכונות השיכונים ברמלה נפגשים הערכים המובילים התחדשות עירונית עם המחולל הכלכלי: השוק החופשי המתמודד עם ערך קרקע נמוך ואוכלוסיה דלת אמצעים. מפגש זה מוליד, על-פי רוב, רבולוציה חד-פעמית של מגדלי מגורים שבלוניים.

בפרויקט, התחדשות עירונית נתפשת כאבולוציה, מימדי הזמן והמרחב הציבורי הפתוח מהווים משאב פיזי וכלכלי לפריצת השבלונה.