טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

אין הוד

כפר האומנים עין הוד, שמשקיף מצדו המזרחי על הכפר הקטן, עין חוד, מגלה בצורה ישירה ונוכחת מאוד תופעה, שלעיתים הביטוי שלה מוסווה ומסועף יותר במציאות הישראלית. הקשר הגיאוגרפי-היסטורי ברור: עין חוד נדחקה והוחלפה בעין הוד. הרמה המילולית, מפליאה בכמה שהיא מתמצתת בתוכה מעין נבואה לאופיים העתידי של הישובים. הכפר עין הוד, כשהמציא עצמו, בחר להשאיר סממנים ברורים לשם היישוב הקודם, אך כעת הוא מפנה עצמו להוד, הכפר הפסטורלי שמופנה כלפי הים. הנרי לפבר במאמרו: ״ייצוג המרחב״, חורץ - אין היסטוריה בלי שיהיו דפוסי ייצור. אך מה קורה כשיש קרע פתאומי עמוק ויישוב מתנתק מההיסטוריה שלו? עין הוד ניסתה להסוות את "אין עוד", ולצידה לדרך החדשה לקחה את הדימוי האותנטי, החיוני, ההוד של עין חוד. בהעדר תשתית היסטורית תרבותית אמיתית, ההוד החיצוני הפך צורתו לוילות יחידניות שפונות לים ומחזיקות עצמן בזכות המותג שנקרא עין הוד.
ההוד המדומה הזה מעתיק עצמו לעוד מקומות רבים בארץ שפיתחו מנגנון מחודש להגדרה של "עיר עתיקה", כזה שיודע למחוק את את היישוב ההיסטורי המקורי ובה בעת לרשת את התווית ההיסטורית שלו. הפרויקט מציע אלטרנטיבה להתפתחותם של אותם מרחבים מנופחים בתדמית היסטורית סלקטיבית-מדי, גוררים כלכלה קפיטליסטית קיצונית ובסטריליות שלהם מסתירים ולכן גם מנציחים אין גדול.