נעמה לייב

קרקע, אוטופיה ותאוריה
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

בית עלמין אחר

בית עלמין אחר
הפרויקט בוחן את צורות הקבורה ההלכתית השונות הקיימות בישראל, ומציע חלופה להפרדה הקיימת כיום בין מרחבי הקבורה למרחב החיים העירוני.
המחסור בקרקעות בישראל מניע ניסיונות שונים לניצול "והפקת" שטח לצורכי קבורה. הפתרונות המוצעים כיום מייצרים ערי רפאים מודרות מן המרחב העירוני, שאינן מספקות פתרון מרחבי לטווח ארוך ביחס למספר הנפטרים בישראל.
תחום הקבורה על כל רבדיו כיום, הינו תעשייה- ענפה ומשומנת אשר מגלגלת סכומי עתק מדי שנה. התכנון מציע שימוש במשאב הכלכלי של הקבורה לטובת פיתוח שכונות מגורים ברות השגה במרכז הארץ.
הפרויקט מעמיד את שאלת המפגש בין החיים והמוות בפני בחינה מחודשת. על ידי קירוב בית הקברות למרחב היומיומי, נוצרת מערכת יחסים תרבותית אחרת, שיתכן ותקל על ההתמודדות עם נושא המוות.
"כל אדם נושא בקרבו בית-עלמין קטן" | רומן רולן