טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

בת-ים צפון

הפרויקט ממוקם בפרדס דכה, דרום יפו. סמוך לגבולות בת-ים. אזור הספר של תל אביב - יפו. התושבים בו גרים בחמולות, מתגוננים מהעיר סביבם, תוך מציעת פתרונות תעסוקה פנימיים.

כחלק מתהליך חידוש עירוני באיזור, הכולל הליכי ג׳נטריפיקציה נוקשים, נדחקות שכונות רבות ביפו, וביניהן פרדס דכה, אל שולי החברה.

הפרויקט מחפש מענה הולם לתהליכים אלו, תוך שימור אורך החיים וצורות הפרנסה הקיימות באזור, והכנסת בינוי נוסף, הכולל מוסדות ציבור, מגורים ותעסוקה נוספת.

המטרה: עירוב בין אוכלוסיית השכונה לעיר הסובבת לה.