מתן שלמה ורד

שכנות, לא עיר
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

קרקע מניבה

מה מקומה של קרקע חקלאית בעידן של ציפוף ועיור? האתוס הארץ-ישראלי אשר נבנה סביב הצבר עובד האדמה - נשחק. כוחות השוק מנכסים עוד ועוד קרקעות חקלאיות לטובת פתרון מצוקות דיור. האם ישנה דרך לשמר את האיכויות של נוף חקלאי יצרני בתוך המרקם העירוני? בפרויקט אבחן דרך לקיים מערכת יחסים חדשה בין המושב, העיר והקרקע החקלאית שבינהם. כמקרה בוחן בחרתי במושב ועיר במרכז הארץ אשר נמצאים בסמיכות מיידית אחד לשניה אך מנותקים אחד מהשניה. הפרויקט ממוקם על גבי האדמות החקלאיות הגובלות בין העיר למושב ובוחן את היחסים בין קרקע קיימת לקרקע חדשה.
יצירת מערכת יחסים חדשה בין הנוף העירוני והחקלאי תקיים תרבות מגורים חדשה אשר מגדירה מחדש את הקשר בין המרחב החקלאי למרחב הדומסטי העירוני הצפוף, ובו בזמן תאפשר זכות קיום לצורות חיים חקלאיות ושילובם לתוך המערכת האורבנית.