טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

על פרשת דרכים

גבולות בין ערים הם מרחבים המכילים תופעות דומות, אוכלוסיה מרקע סוציו-אקונומי נמוך ממרכזי הערים הגובלים בה ומיעוט של מוסדות תרבות וציבור הן שתי דוגמאות לכך.
מפות היסטוריות מראות כי השכונה הראשונה של העיר בת ים נבנתה בשנת 1926, על גבי הדיונות הדרומיות לעיר יפו. בנייה זו נעשתה במכוון ובמרחק מריכוז האוכלוסייה של יפו ההיסטורית כמעשה של ניתוק מהעיר הותיקה. ניתוק זה, הוא אשר יצר את הגבולות, את התווך הקיים עד היום, בין שתי ערים אלו.
בבסיס המחקר, נשאלת השאלה כיצד צריכים להיראות מפגשי הגבולות הבין עירוניים הללו, לאור צפיפות האוכלוסייה הגדלה כל העת, תהליכי העיור האינטנסיביים והתהליכים החברתיים הנלווים לכך. יש בתווך זה היסטוריה ארוכת שנים, שעוברת הסבה לעירוניות ישראלית בשולי העיר הגדולה בארץ. התערבות המעוניינת להכין את הקרקע לנהירת תושבים מבחוץ, מעלה בה שאלות של שימור, אל מול ציפוף. האם המבנים שנמצאים במקום כיום ראויים לשימור? והאם צריך להחזיר עטרה ליושנה, ולהציף מחדש את המעט מזיכרונות העבר הפיזיים הטמונים במקום?