מיכל רוזנפלד

ירושלים
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

סולמות לעיר

​מהי ירושלים?
אחדות גאוגרפית, חלק של כוכב לכת מסוים.
מה כוללת ירושלים?
מבנים קדושים חומות והרים.
לכל אדם, זכות שווה למקום על פני האדמה.
לאף אדם אין זכות יתרה על ירושלים ובכל דוד ודור קם עם אשר תבע אותה לעצמו.
תביעה לבעלות על מקום , היא עניין תודעתי ועמוק לאין ערוך.
..........

הפרויקט ממוקם לצד דרכים היסטוריות (דרך שכם מצפון ודרך חברון מדרום) המהוות קו גבול תודעתי ופיזי בין מזרח ומערב.
דרכים אלו הפכו מקו למרחב בעקבות הסכם שביתת הנשק ב-1948 (הקו הירוק) אשר יצר שטחים מפורזים ושטחי הפקר.
הפרויקט מציע התערבות במקומות אלו מתוך ניסיון ליצור עמוד שדרה עירוני להולכים ולבאים ולאלו שעוד נמצאים בה.