טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

רצועת רצף

רצף עירוני הוא רצף של תנועה ושל מקצבים ואירועים מרחביים מגוונים, אשר שוזרים ביחד שדה פעילות עשיר ודינמי הן ברמת הרחוב והן במרחב העירוני. במסגרת פרויקט הגמר שלי אני בודק את המשמעות של המושג "רצף עירוני" וכיצד הוא משפיע על התחדשות עירונית.
העיר העתיקה, שהיוותה בסיס להקמת העיר החדשה, מנותקת מהשכונות החדשות. לשכונות אלה יש מרכזים משל עצמן, והעיר העתיקה אינה תורמת לקהילה.
העיר רמלה החדשה התגבשה כנטולת רצף עירוני. השכונות החדשות נבנו כשכונות אוטונומיות עם מרכזים עצמיים, תוך שמירת מרחק מהעיר העתיקה הערבית. תופעה זו נמשכת גם היום - השכונות החדשות מנסות בכל כוחן, הן ברמת התכנון והן ברמת המיתוג, להתנתק מהסביבה בה הן נמצאות.
בפרויקט שלי אני מאתר "רצועת רצף" - רצועות אורך משמעותיות, אשר באמצעות התערבויות נקודתיות לאורכן יוכלו לחבר שכונות חדשות בינן לבין עצמן ובין העיר העתיקה ובינן, תוך שמירה על זהות של מרקם קיים ושזירה של מרקמים פיזיים ואנושיים.
המטרה של הפרויקט היא לשקם את המרחב העירוני. מרכז עירוני שוקק חי, נוח ונגיש יביא לתהליך הדרגתי של התפתחות העיר כולה.