טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

ארבע קהילות - בין עין חוד לעין הוד

למרגלות הכרמל קיים רצף של ארבעה יישובים, מתקופות שונות, עם תרבויות שונות וזהויות שונות:
עין חוד החדשה - קהילה מוסלמית; עין הוד - קהילה יהודית חילונית; ניר עציון - קהילה יהודית דתית; ופנימיית ימין אורד - קהילת נוער עולה.

הפרויקט דן באופן בו המדיניות התכנונית מקדמת באמצעות שיח מקצועי, לכאורה, מטרות פוליטיות של השלטון, תוך התעלמות מהיבטים חברתיים, נופיים וכלכליים ומצרכיהם של התושבים. בחרתי להשתמש באותה אסטרטגיה כדי לקדם מטרות אזרחיות ופוליטיות של התושבים בחסות נימוקים מקצועיים ופיתוח פרויקטים קונצנזואליים.

התכנון מעצים את אופיו הנופי של המקום , את המנגנון התיירותי הקיים, ואת קשרי השכנות בין הישובים.

הפרויקט עוסק בשתי פרוגרמות ציבוריות עיקריות:
הראשונה, התוויית שביל אופניים לאורך השמורות, בין הישובים ובתוכם. השביל כולל מסלול נסיעה המקשר בין ארבעת הישובים והסביבה ונותן מענה למגוון מטרות ולקהל יעד רחב. לאורכו מתוכננות תחנות עצירה המהוות הזדמנות לשימושים נוספים ולצרכים שאינם מסופקים היום.
השניה, תכנון מרכז תרבותי וחינוכי דו-לשוני אזורי כחלק בלתי נפרד משביל האופניים, אשר בא לענות על הצורך של ארבעת היישובים ומהווה מוקד משיכה ליישובים הסמוכים.