לילי ספיר

טבע, תשתית
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

טבעת עירונית

הפרויקט שלי נובע מתוך שתי תופעות הקיימות היום ברמלה:
הראשונה, החלוקה הפנימית הקיימת בתוך רמלה אשר מאופיינת בשכונות עצמאיות בעלות אוכלוסייה הומוגנית;
השניה היא ההתרוקנות מרכז העיר.
על מנת למנוע את הסגירות המאפיינת את השכונות, התמקדתי במבני הציבור הפועלים בכל שכונה, במטרה להנגיש אותם לקהל העירוני. אותם מבני ציבור הוגדרו בפרויקט כ״מוקדים״, ולהם מוצעת תכנית פיתוח, תוך הגדרת מדרג חדש ביניהם על ידי החדרת רשתות פנימיות לעיר.
רמלה כיום מוקפת בטבעת של כבישים בין עירוניים. המטרה שלי היא להוסיף לאותה טבעת סואנת טבעות ירוקות פנימיות בתוך העיר אשר יקשרו בין השכונות השונות ובמקביל ייצרו מדרג בין אינטנסיביות המתוכננת של מרכז העיר לשכונות השונות.
תכנונו של מרכז העיר מושתת על שלושה עורקים ראשיים, שהם למעשה פיתוחם של שלושת הרחובות הקיימים בעיר: הרצל, חיים ויצמן ודני מס. הפרויקט מציע פיתוח של אותם צירים לרחובות ראשיים בעיר בעלי שימוש מעורב.