ליאת הלברסברג

חוף, תשתית
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

אקו-לוגיקה תעשייתית

תגליות הגז בישראל משנות את המציאות האנרגטית, ויוצרות הזדמנות לשינוי בתפיסה המרחבית של תחנות הכוח הממוקמות לאורך החופים. כחלק מתהליך ההסבה לגז, מרבית שטחי אחסנה והתפעול, המהווים את חלק הארי של שטחי תחנות הכוח, יוצאים מכלל שימוש. נתון זה, בשילוב העובדה שרצועת החוף בישראל היא משאב מוגבל, ובעיקר - בלתי מתחדש, הוא הבסיס לפרויקט זה. על ידי הגדרה מחדש של אותם מרחבים יתירים, מוצע לשנות את מאזן האחיזה האקולוגית והציבורית בחופים.

תחנת הכוח בחדרה, הגדולה והמזהמת בישראל, מוסבת בימים אלו לייצור חשמל על ידי גז, ומהווה מקרה בוחן בפרויקט. תוך התחשבות בשלושה אילוצים: ביטחון, זיהום הקרקע והיתכנות כלכלית, מוצעת אסטרטגיית פעולה מערכתית והדרגתית להתערבות, הממקסמת יעילות, מייצרת גמישות ודינמיות ושואפת למאמץ מינימלי בתהליך הבנייה והתחזוקה. התשתית החדשה המוצעת, מהווה פלטפורמה לעשיה ויצירה אזרחית בקנה מידה מחוזי, ומאפשרת חיבור של שלוש שכבות פעילות - תעשייה, אקולוגיה וחברה במרחב היקר והחשוב של ישראל.