לאה קריאף

תיירות, חוף
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

נתניה מון-אמור

ארכיטקטורה מאז ומתמיד עסקה באירוע ובחלל בו הוא מתקיים, אם איננו מסוגלים כאדריכלים לייצר השתאות באמצעות הצבת חזיתות זו לצד זו, נוכל להשיג את מבוקשנו על ידי התמקדות באירועים המתרחשים לצידן. השְאלה של קטגוריות אדריכליות והצלבתן עד כדי התמוססות גבולות הז'אנרים תפעיל התחדשות קונספטואלית. אם אדריכלות הייתה רעיון וחוויה, חלל ושימוש, סטרוקטורה וחזית, אז הקטגוריות שהאדריכלות תמיד הפרידה ביניהן יתמזגו לכדי סינתזה של פרוגרמות וחללים: Crossprogramming. דרך הסחף הלינארי המתרחש בטיילת של נתניה, ארכיטקטורה הופכת להיות חוויה של אירועים אסטרטגיים.