טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

מהשדירה אל הים , התחדשות עירונית בפרדס דקה

פרדס דכה ממוקם בין שדרות ירושלים במזרח, לרחוב יפת בצפון, ובין איילון בדרום לים במערב.
האזור מוקף בנייני שיכון בטיפולוגיות שונות מכל צידיו, כאשר הבניינים בגבהים השונים צופים אל הפרדס ממעל, וכך התפתחה לה מובלעת מגורים שנוצרה עם השנים בצורה לא מתוכננת.
פרדס דכה והשכונות המקיפות אותו, הינו מקום מוחלש ופצוע ,כל פעולה אדריכלית ״תזעזע״ את מערך היחסים הקיים ותייצר שינויים גורפים, שלא ניתן לאמוד את השלכתם.
פרויקט זה מבקש ליצור שדרה שתתמזג ותמזג בין הגבולות השונים המתרחשים לאורך הציר מזרחי-מערבי, בין שדרות ירושלים הממוקמות מזרחית לפרדס ואל הים הנקודה המערבית ביותר. לאורכה יבנו מבנים בנפחים שונים המשמשים לפונקציות שונות תחבורה, מסחר, פנאי, קהילה. המבנים והפעילויות החדשות יהיו מיועדים לכלל הציבור, ויאפשרו יחסי מסחר וקשר בין קבוצות האוכלוסיה השונות. מטרת השדרה לייצר מרקם מהודק שישמור על אופיו המקומי של כל חלק אך יפעל כגורם מאחד. השדרה תייצר ציר אנכי ואופקי שיהוו בסיס למערכת תשתיתית חדשה למקום, אשר תתמוך בטיפולוגיות המגורים החדשות שייבנו בחלקי הפרדס השונים.