יניב מיליס

אוטופיה ותאוריה
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

ארכיב דכה

"פרדס דכה | מובלעת "כפרית" בדרום יפו ששרדה בין שני צירי תנועה ראשיים, מתאפיינת בהסתגרות ושכבתיות של דפוסי בניה, ללא תוכנית מתאר, ללא התייחסות למרחב המקיף אותה וללא קשר לחלקות ולבעלויות. מצב המציג בפנינו צורה התואמת את צורת החיים, להבדיל מהמרחב המקיף אותה המתאפיין בצורתו המודרנית, הנכפית מלמעלה.
המבנה הא-פורמאלי בפרדס דכה הינו תוצר, פרי אילוץ של בעיות חברתיות, כלכליות ופוליטיות. שילוב בין צורך ומרד.
כיום קיים מחסור בארכיטקטורה המתחשבת בדעות, רצונות ושאיפות של הציבור המקומי, תכנון שנובע מלמטה. צורה שנוצרת על בסיס של הסכמות חברתיות. ארכיטקטורה א-פורמאלית.
הפרויקט מציע לגדר את הא – פורמאליות: לשמר אותה ביחד עם ההתפתחות הפורמאלית, הא- פורמאלית, הציבוריות והפרטיות שבאתר. פעולת ארכיב – המאגדת את הבעייתיות – משתקת ומרסנת אותה ומציעה בעזרת תכנון חדש אחריות פורמאלית גמישה.

"חשיבות ההיברידיות עבורי אינה טמונה ביכולתה לעקוב אחר שני רגעים מקוריים שמתוכם נולד השלישי, אלא, ההיברידיות עבורי היא ה'מרחב השלישי' המאפשר את הופעתן של עמדות אחרות " - הומי באבא.