טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

תוצרת הארץ

המרחב העירוני בישראל הנו תוצאה של חשיבה, תכנון ומימוש אידאולוגיה תכנונית בהובלת המדינה.

ייחודה של העיר הישראלית, שהתפתחה בשישים השנים האחרונות, הנו במרקם העירוני המאופיין כמארג שכונות. כל עשור נבנתה שכונה חדשה, ששיקפה את הלך הרוח המדיני-כלכלי-חברתי באותם ימים. הפרויקט בוחן אידאולוגיה תכנונית זו, העיר יבנה משמשת כמקרה מבחן להתפתחות העירונית בארץ.

בחינת העיר הישראלית באמצעות השכונות המרכיבות אותה, תחשוף את הסיפור הישראלי, ערכיו וביטויו האדריכליים. ניתוח זה ישמש כ"ארגז כלים" ייחודי להתמודדות במרחב הבנוי.

לאור ההשלכות ההרסניות מניצול לא יעיל של קרקעות, פיזור משאבים והתהליכים החברתיים הנובעים מפיתוח פרברי מואץ, עולה הצורך בקידום פיתוח שטחים ברקמה הבנויה הקיימת.

הפרויקט מתמקד במתודולוגיה לבינוי בתוך מרחב עירוני נתון, תוך זיהוי מרקמים ראויים לשימור. ניכוס קומת הקרקע והכנסת עירוב שימושים לשכונה, יאפשרו טיפוח מוקדים שכונתיים, אשר ישמשו כמנוע להתחדשות אורבנית. זאת כחלופה תכנונית לפרויקטי "פינוי-בינוי" ולהמרת שטחים פתוחים בשולי העיר לשטחים בנויים.

פרויקט זה מבקש לחזור פנימה. אל העיר ולשכונותיה, תוך שימוש במתודולוגיה של התחדשות משמרת.