חן ולנשטין

קרקע, תיירות
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

רמלה על ציר הזמן

"... את פולחת כזכר נשכח.." (נתן אלתרמן)
רמלה נוסדה במאה השמינית ומאז השתנתה פעמים רבות. ההיסטוריה יצרה תשתית של מוקדים בעלי ערך במרחב התת-קרקעי - הם המחולל להתחדשות העירונית של רמלה. הפרויקט חושף מוקדים אלה לכדי מימוש הפוטנציאל התיירותי בעיר, ומחבר בין רמלה העתיקה לעיר כיום.
מטרת הפרויקט – לשלב באופן יסודי בין משאב ההון המקומי התיירותי, למגמות הפיתוח של עיר בת קיימא, לשלב את החוויה התיירותית על טבעה המשוטט בחוויית העירוניות היום-יומית. רמלה נבנתה בבסיסה על תבנית עיר רומית המורכבת משני רחובות ראשיים צולבים, הקרדו והדקומנוס, אשר שימשו שוק עירוני הצמוד למסגד הלבן. אזור זה משמש כמוקד ראשי בפרויקט, המורכב מבניה חדשה ואינטנסיבית במפלס הקרקע ומשתלב אל תוך המהלך התת-קרקעי.
התכנון הושפע ממיקום מאגרי המים שהיוו את אחד מיסודות העיר בראשיתה - אשר בא לידי ביטוי על ידי שחזור זרימת המים המקורית, המלווה את הציר הראשי בתוכנית. היא המקשרת בין שלושת הרבדים להם נחשפים השוהים: ההיסטורי, העיר החדשה ונקודות הביניים התופרות את שניהם.
מתוך הישענות על המרחב ההיסטורי והצרכים העירוניים בהווה – הפרויקט יוצר פתרון להתחדשות עירונית ברמלה.