הילה שרה סימון

טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

קומת הקרקע בעיר העתידית

הנחת היסוד של פרויקט זה היא שקומת הקרקע בעיר עוברת תהליך התרוקנות שרק ילך ויגבר בשנים הקרובות (עד שנת 2050, 75% מאוכלוסיית העולם יתגוררו בערים.)
אנחנו עדים לתהליך מקביל של צמיחה וציפוף מואצים של אוכלוסייה עירונית, ומנגד להעלמות ונדידה של פרוגרמות רבות מהמרחב הציבורי עקב שינויים טכנולוגיים תקשורתיים ותחבורתיים (בעיקר של שירות ומסחר כדוגמת, בנקים, דואר ורשתות מזון.)
מצב זה מצריך הערכות חדשה ומספק הזדמנות לתאר מחדש את המרחב הציבורי בעיר, ובעיקר את קומת הקרקע. איך תראה קומת הקרקע העתידית? כיצד היא תושפע מנדידת הפרוגרמות? האם התכנון האורבני המוכר, המבוסס על תבנית מסורתית של רחוב ופרצלציה, יהיה עדיין רלוונטי?
הפרויקט בוחן את אזור התפר שבין יפו ותל אביב, תוך ניסיון להתמודד עם שאלות אלו על ידי ניתוח תרחישים עתידיים של קומת הקרקע. הוא מתאר את ההתמודדות עם המרחב הציבורי המתרוקן והתמוססות הרחוב, ומציע אלטרנטיבה תכנונית קולאז'ית המחברת בין הגריד העירוני הישן לבין בנייה צפופה לגובה החודרת אליו ומפרה מחדש את המרחב הציבורי בקומת הקרקע. היחסים בין שתי המערכות מיצרים קרקע פתוחה ורציפה המכילה מגוון של מרחבים לפעילויות פנאי תרבותיות, חינוכיות, יצירתיות ומסחריות ומציעה תשתית לציבוריות החדשה.