טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

בית צפאפא: עיר/דרך/כפר

החיים בבית צפאפא מתאפיינים במתח בין מסורת כפרית למציאות עירונית. תושבי בית צפאפא מתמודדים עם שינויים מרחביים וחברתיים הקשורים זה בזה: מבית – נטישת החקלאות כמקור פרנסה עיקרי והמעבר של תושבים רבים מהגליל וממרכז הארץ הובילו לשינוי בלכידות הקהילתית; מחוץ – הטמעתו הפיסית והשלטונית של הכפר בתוך העיר ירושלים על מנגנוניה המוניציפאליים צמצם את יכולתם של התושבים להשפיע על שינויים פיסיים במרחב שבו הם גרים.
סלילת כביש 50 דרך בית צפאפא חושפת את המתחים הללו: קנה המידה של הכביש לא מתאים לאופי הכפרי של בית צפאפא; תוואי הכביש מפריד בין אזורי הכפר השונים ותושביהם וכך תורם לערעור של היחסים הקהילתיים; האופן שבו תוכננו ואושרו כביש 50 ומערכת הכבישים הפנימיים בכפר מחליש את האמון של התושבים במוסדות העירייה והמדינה.
פרויקט זה מנסה לנסח אסטרטגיה תכנונית לבית צפאפא שמבוססת על איזון בין שימור ערכים כפריים וחיזוק ערכים קהילתיים לבין פיתוח אורבני. התוואי המופקע של כביש 50 מאפשר פיתוח תשתיות למבני ציבור ולמרחבים ציבוריים פתוחים עבור תושבי בית צפאפא, שלא נבנו בעבר.