טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

שיכון. מחדש.

שיכון. מחדש. הוא פרויקט התחדשות עירונית במרכז רמלה הבוחן את האפשרות של חידוש איזור שיכונים ותיק, כחלק ממרקם שכונתי חדש לגמרי, המחובר לכלל הרקמה העירונית. השכונה החדשה מתוכננת על בסיס הקיים ומשמרת מוקדים עירוניים, גריד ופרופרציות מהסביבה הבנויה, תוך הוספת ערכים חדשים כגון: עירוב שימושים, ציפוף הבינוי, חיזוק רחובות ראשיים במסחר ועסקים, הוספת מוקדים עירוניים ויצירת מגוון שטחים ציבוריים.
תהליך הבניה נעשה בשלבים ולאורך זמן. תחילה ברצועת השיכונים של שכונת משכנות-ויצמן, הגובלת בחלקו הצפוני של רחוב ויצמן הראשי, וזולג דרומה בהדרגה אל מעבר לכביש ומספח לעצמו את כל שטחו המשולש של המרכז האזרחי על שטחיו העזובים והבנוי הדליל בו.
ליבו של הפרויקט ביצירת המשכיות בין האזור הישן לחדש, שתופרת את עתיד השיכונים בעתידה של העיר. עקרונות התיכנון בהם: יצירת בלוקים ורחובות חדשים, פתיחות ומעברים בקומת הקרקע, ושדרה פנימית המקשרת בין המוקדים הקיימים והחדשים, יוצרים רצף שכונתי ועירוני המבטיח כי התחדשות זו לא תיצור מתחם חדש ובדלני המנותק מסביבתו הקרובה ומשאר העיר.