טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

שצ"מ - שטח ציבורי בבעלות מקומית

שטח ציבורי בבעלות מקומית (שצ"מ) – שטח בבעלות מנהלה מקומית, המיועד לפיתוח עצמאי וציבורי על פי שיקולים מקומיים.
אדריכלות מעולם היתה תוצר הלוואי של מערכות תכנון. מסגרות של ערכים והסכמות שהתפתחו במקום ובזמן מסוימים ועל פיהן התבצעו פעולות של תכנון ובניה.
מערכת התכנון הפועלת כיום בארץ היא מערכת פורמאלית לחלוטין, ליניארית וריכוזית. היא מושתתת על תפיסה רציונאלית-כוללנית המבוססת על שתי פרדיגמות עיקריות: האחת, קובעת כי צמיחה נכונה מבוססת על היררכיה בסביבה המתוכננת, ולכן מאלצת הפרדה בין המתכנן למתוכנן. השניה, גורסת כי ניתן ואף רצוי, לחזות את הצרכים העתידיים של הסביבה הבנויה, ולכן ניתן ואף רצוי, לתכנן את הגשמתם.
התרחיש שמציע הפרויקט, הוא של שיבוש נקודתי במערכת התכנון הקיימת. תוספת של אלמנט חדש בלקסיקון התכנון העירוני, ובחינה של האדריכלות, הטכנולוגיה והמחשבה שעלולים להתפתח בעקבותיו, לצד האפשרויות שהוא פותח בפני עתיד העיר.
פרדס דכה כיום, היא מקרה מייצג של מרחב א-פורמאלי הממוקם בתוך קרביה של מערכת התכנון הקיימת. הוא קורא תיגר על השיטה הקיימת ולכן מנוטרל על ידה ומוגדר כלא חוקי. דרך פרספקטיבה שונה ובאמצעות כלים חדשים, הוא עתיד לשמש כפלטפורמה שעל בסיסה ניתן לבנות אלטרנטיבה מעשית למציאות התכנונית אליה אנחנו רגילים.