טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

מבנה שלד - מרכז לאומנויות הבמה בקריית גת

מבנה שלד - מרכז לאומנויות הבמה בקריית גת.
הפרויקט מציע מודל פתוח-לשינויים למרכז תרבות עירוני לאומנויות הבמה המביא בחשבון את המציאות הדינמית והמשתנה תמידית. הן השינויים וההתפתחויות הטכנולוגיות והן השינויים התודעתיים בחברה ובתרבות, שני אלו מהווים את הבסיס לקיומה, מעודדים את התרחשותה בעיר ואת יצירת חיי התרבות בה.
מבחינה היסטורית, המודל הישראלי בערים החדשות שנבנו אחר קום המדינה התבסס על הרצון ליצור איחוי תרבותי ועיצוב זהות אחידה כחלק מכור ההיתוך. הרצון ליצור במהירות מבנה חברתי ותרבותי אחיד לווה ביצירת תבנית עירונית, אחידה, לרוב פטרונית, מכפיפה עולם תרבותי זר, ללא הקשר ושורשים מקוריים או מקומיים, וללא הקשר ורקע לצרכניה.
מודל זה, והתפתחותו עם השנים, התמיד בהיותו פטרוני, מבוזר, מתוקצב ומופעל על ידי גורמים ממשלתיים וחיצוניים. המודל פעל תוך אימוץ דפוסים, צורות ותבניות מערים ותיקות בעלות מורשת תרבותית ושורשים עמוקים ורבי שנים. תרבות שנטוותה במהלכם ויצרה את רובד התרבות המקומי. כתוצאה מאימוץ מודל זה בערים צעירות וחדשות, נמנע מאלו ליצור תרבות ואומנות בעלת זיקה למקומי או לייסד להן שורשים והוויה אנושית תרבותית מקומית.
ניסיון לעשיית תרבות בניגוד ליצירת תרבות הינו אנטי-עירוני, מכיוון שתרבות יוצרת מקום ומקום יוצר תרבות. עדות לכך הם "מרכזי התרבות" השונים שאינם מצליחים לחיות במובן של עשיה אלא רק מהווחם במות לתרבות "מיובאת", ואינם מחוללים סביבם את חיי התרבות העירונית אשר מתפקידם ליצור כחלק ממהותם, להיות ניזונים ומזינים את סביבתם כחלק עיקרי בפעילותם.
הביזור, הקוטן ואי-אימוץ מימדים מקומיים מהווה את מקור חולשתם ואת כישלונם.
הפרויקט מציע ריכוז כלל הפעילויות למקום אחד וזאת בכדי ליצור מרכז כוח משמעותי כמחולל תהליכים ובונה מערכות יחסים סימביוטיות בין חלקיהן, תוך יצרת פלטפורמה גמישה בעלת יכולת להכיל תופעות חדשות ומתחדשות בתרבות, יצירת מפגשים בין-תחומיים כחלק מהותי מייצורה ופיתוחה של אומנות תרבות מקומית.