אריאל פילה

שכנות, תשתית
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

לקראת אדריכלות אזרחית

הפרויקט ממוקם בחלקה הדרום-מערבי של שכונה ד' בבאר-שבע, המהווה יחידה שכונתית. המרקם הבנוי בה נשאר קפוא בזמן ועקב ההזנחה ארוכת השנים זקוק להתחדשות. הפרויקט מציע תהליך התחדשות המבוסס על שילוב של יזמות קהילתית, יזמות פרטית והתערבות במרחב הציבורי. העקרונות של הפרויקט הן שלביות, גמישות ופיתוח קהילתי.
בבסיס הפרויקט עומד הקמת גוף שכונתי דמוקרטי, CDC (ארגון פיתוח קהילתי), אשר יקבל לידיו את הזכויות על שטח ציבורי פתוח בלב היחידה השכונתית. בשלב הראשון יוסרו הגדרות ויבנו בהדרגה יחידות מגורים ביוזמת הארגון הקהילתי, יחידות אלו תוכננו תוך שימת לב לתנאי האקלים המדבריים, מחשבה על התפתחות עתידית, ולימוד המרקם הבנוי הקיים בשכונה. בשלבים הבאים יתווספו יזמים פרטיים מסוגים שונים לתהליך, תוך פיתוח רציף של המרחב הציבורי השכונתי.
בלב הפרויקט יוסב בית הספר "עוזיאל" לשטח פארק ורטיקלי המותאם לאקלים המדברי ולצרכי השכונה, בכך יהפוך מסמל הניתוק של השכונה הישנה, לאייקון המקומי של השכונה המתפתחת.